• Greek
  • English
 Search
Argolida pictures

Slide Show Pict

Announcements

Filter    Order     Display # 

Φυτώρια εσπεριδοειδών που διαθέτουν φυτουγειονομικό Διαβατήριο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένα από τα κυριότερα στοιχεία που έχουν καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών είναι η καθαρότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού (δενδρύλλια, εμβόλια) που προμηθεύονται οι καλλιεργητές. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται είτε σε επανεμβολιασμούς (εμβόλια) είτε στην εγκατάσταση νέων οπωρώνων (δενδρύλλια). Είναι λοιπόν σημαντικό το υλικό αυτό να είναι απαλλαγμένο από διάφορα παθογόνα όπως είναι οι ιοί, τα  ιοειδή, οι μύκητες, τα  βακτήρια. Όμως, υπάρχει και  ο  τρίτος τρόπος μετάδοσης που είναι η μετάδοση με έντομα φορείς τις αφίδες (μελίγκρες) ο οποίος  είναι και  ο πιο δραστικός.
Δυστυχώς στην Αργολίδα υπήρξαν περιπτώσεις όπου το πολλαπλασιαστικό υλικό (εμβόλια, δενδρύλλια) βρέθηκε να είναι μολυσμένο, με αποτέλεσμα να έχει διαδοθεί η ασθένεια της Τριστέτσας. Έτσι, επανεβολιασμένα δένδρα βρέθηκαν μολυσμένα σε κτήματα στην  Αγία Τριάδα, στο Ανυφί, στο Αργολικό, στη Δαλαμανάρα. Επίσης βρέθηκαν μολυσμένα δενδρύλλια σε δύο παρτίδες ισπανικής προέλευσης στο Ανυφί, στο Αργολικό, στην Αγία Τριάδα στα Κατσικάνια του Άργους, στη Δαλαμανάρα, στην Καλλιθέα Δρεπάνου, στον Άγιο Αδριανό, στα Ίρια.
Είναι σημαντικό λοιπόν στοιχείο να μην υπάρχουν πηγές μόλυνσης σε ένα κτήμα σε μια περιοχή, σε μια Περιφερειακή Ενότητα, σε μια χώρα. Η καθαρότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού ειδικά των παραγόμενων δενδρυλλίων επιτυγχάνεται όταν τηρείται μια διαδικασία ελέγχων έτσι ώστε οι φυτωριούχοι να παράγουν εγγυημένο και καθαρό πολλαπλασιαστικό υλικό (δενδρύλλια). Το υλικό αυτό πιστοποιείται με μια ετικέτα το Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο (Φ.Δ), το οποίο έχει ισχύ για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Date Friday, 19 April 2013

Άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε υδραυλικές εγκαταστάσεις
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι πρόσφατα έγινε ενεργοποίηση, με την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης των κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του ν.3982/2011, των προεδρικών διαταγμάτων που αφορούν την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε υδραυλικές εγκαταστάσεις (π.δ. 112/17-10-2012 ΦΕΚ197Α΄).
Πέραν των νέων διαδικασιών που εισάγονται για την χορήγηση των ανωτέρω αδειών στο νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται και χρονική προθεσμία αντικατάστασης των υφιστάμενων αδειών (σε διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του π.δ.112/2012) με νέου τύπου άδειες.

 Date Friday, 19 April 2013

Αρδευτικό έργο Αναβάλου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το μεγάλο αρδευτικό έργο του Αναβάλου.

 Date Friday, 19 April 2013

Νέος τρόπος ανάθεσης του έργου της παγιδοθεσίας στα πλαίσια της Δακοκτονίας για το 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινώνεται ότι ο έλεγχος του δακοπληθυσμού με τη μέθοδο παγιδοθεσίας τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για το 2013 στην Π.Ε. Αργολίδας θα πραγματοποιηθεί μετά από Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί το άμεσο προσεχές διάστημα από την Υπηρεσία μας.

 Date Friday, 19 April 2013

22-4-13: 7η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
Δείτε Εξυπηρέτηση Πολιτών σελίδα Ειδήσεις - Αρθρα - Δημοσιεύσεις ή
 Date Thursday, 18 April 2013

Πρόσκληση για την προμήθεια εντύπων βιβλιαρίων επαγγελματικών αδειών της Π.Ε.Αργολίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια εντύπων βιβλιαρίων επαγγελματικών αδειών για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Αργολίδας.
 

 Date Wednesday, 17 April 2013

Σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου της Πολιτικής Προστασίας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου της Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων, ενόψει της θερινής περιόδου και του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών που αυτή συνεπάγεται.


 Date Thursday, 11 April 2013

Συνάντηση με αντιπροσωπεία των δεκαπενταμελών συμβουλίων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Π.Ε. Αργολίδας με αντιπροσωπεία των δεκαπενταμελών συμβουλίων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αργολίδας, κατόπιν πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας κ. Χειβιδόπουλου. Στην συνάντηση παρευρέθησαν επίσης ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για θέματα παιδείας, κ. Πουλάς, καθώς και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού κ. Γαληνός.

 Date Tuesday, 09 April 2013

Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας της αριθ. ΣΟΧ 1/2013

Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας της αριθ. ΣΟΧ 1/2013


Πίνακας Υποψηφίων ΠΕ


Πίνακας Υποψηφίων ΥΕ

 Date Monday, 08 April 2013

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου όπως έχει διαμορφωθεί:
1. Από τον Καν.1234/2007 του Συμβουλίου.
2. Το νέο Καν (ΕΚ) 202/2013 της Επιτροπής που τροποποιεί τον Καν (ΕΚ) 555/2008 όσον αφορά την υποβολή προγραμμάτων στήριξης στον Αμπελοοινικό τομέα.
3. Το «Εθνικό πρόγραμμα στήριξης του Αμπελοοινικού τομέα 2014-2018» που κατατέθηκε πρόσφατα στην Κοινότητα καθώς και
4. Την Εθνική νομοθεσία (αριθ. 306206/3-12-2012 Κ.Υ.Α. και αρ. 306252/2012-2016 ΥΑ)
θα συνεχιστεί κανονικά και τη περίοδο 2013-2014.

 Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών Αμπέλου την περίοδο 2013-2014 να υποβάλουν Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση –σε σχετικό υπόδειγμα με σχετικό πίνακα- έως την 15η Μαΐου 2013 στην Υπηρεσία μας, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


 Date Tuesday, 02 April 2013

Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στο Νομό Αργολίδας» όπως αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Η προϋπολογιζόμενη αξία θα είναι € 226.508,52 χωρίς Φ.Π.Α.

Ως χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 14η Μαΐου  2013 ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε). Αργολίδας (πρώην αίθουσα συνεδριάσεων Ν.Σ.), ταχ. δ/νση παραλιακή οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου, Τ.Κ. 21100, Ναύπλιο Αργολίδας, παρουσία της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών & διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με τη με αριθ. πρωτ. 84/01-02-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στα Γραφεία (πρωτόκολλο) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε Αργολίδας μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού (δλδ. 14 Μαίου ώρα 11.00 π.μ.) Date Tuesday, 02 April 2013

Ψεκασμοί για αφίδες στον Αργολικό κάμπο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέα  δεδομένα  έχουν προκύψει στον Αργολικό κάμπο, αφού εντοπίστηκαν νέες εστίες με  κτήματα να  έχουν μολυνθεί από το ιό της τριστέτσας των εσπεριδοειδών. Συγκεκριμένα βρέθηκαν μολυσμένα κτήματα σε μια περιοχή στο Ανυφί, διαφορετική από αυτή  όπου ήδη το πρόβλημα είναι μεγάλο, καθώς επίσης και   μια καινούργια  εστία στην Τοπική Κοινότητα του Χώνικα. Έτσι, με αυτά τα στοιχεία,  αλλάζουν προς το χειρότερο  τα δεδομένα στον κάμπο. Ακόμη, λαμβάνοντας υπόψη τον ήπιο σχετικά χειμώνα που περάσαμε, θεωρούμε ότι κατά  τη φετινή Άνοιξη θα έχουμε έξαρση του πληθυσμού των αφίδων. 

 Date Tuesday, 02 April 2013

1-4-13: 6η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
Δείτε Εξυπηρέτηση Πολιτών σελίδα Ειδήσεις - Αρθρα - Δημοσιεύσεις ή
 Date Saturday, 30 March 2013

Δελτίο Τύπου για την κοίμηση του Μητροπολίτη Ιακώβου Β
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας κ. Χειβιδόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 Η κοίμηση του Μητροπολίτη Αργολίδας κυρού Ιακώβου Β' γέμισε θλίψη και συγκίνηση το θρησκευόμενο πλήθος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Για όλους εμάς που έχουμε ζήσει από κοντά την πορεία του ως ποιμενάρχη του Νομού μας, η ζωή του, το έργο του και οι διδαχές του θα αποτελούν φωτεινό παράδειγμα. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στους οικείους του. Η μνήμη του Μακαριστού μας Επισκόπου θα μας συνοδεύει σε όλες τις δύσκολες στιγμές.
 Η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας τελεί από σήμερα σε τριήμερο πένθος και οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες. Για τη διευκόλυνση των πιστών που επιθυμούν να παραβρεθούν στην εξόδιο ακολουθία οι δημόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ. και οι τράπεζες που εδρεύουν στο Νομό Αργολίδας θα λειτουργήσουν την Πέμπτη μέχρι τις 11.00 κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

 Date Wednesday, 27 March 2013

Απογραφικό δελτίο εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Aργολίδας και το Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής ενημερώνει τους κατόχους ψεκαστικών μηχανημάτων ότι σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2009/128/ΕΚ και σε εφαρμογή του Ν. 4036/27-01-2012 ΦΕΚ Α 8/2012 Άρθρο 38 θα πρέπει οι κάτοχοι των παρακάτω ψεκαστικών μηχανημάτων:

α. Νεφελοψεκαστήρων (συρόμενων, φερόμενων/αναρτώμενων, αυτοκινούμενων)
β. Ψεκαστικών Αγρού (συρόμενων, φερόμενων/αναρτώμενων, αυτοκινούμενων)

να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων το οποίο  αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση με δική τους ευθύνη.
Το απογραφικό δελτίο θα εφοδιάζονται και θα υποβάλλουν οι κάτοχοι στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αργολίδας –Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής, Παραλιακή οδός Ναυπλίου –Ν. Κίου  (υπεύθ. κ. Πέππας Βασίλης ,Ασκοξυλάκη Ειρήνη τηλ. 2752360260)
έως τις 31 ΜΑΪΟΥ 2013.
Η καταγραφή είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (νέα νομοθεσία περί διάθεσης γεωργικών φαρμάκων)
 

 Date Wednesday, 20 March 2013

Εισαγωγή και ταξινόμηση μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σας γνωρίζουμε ότι με την ΥΑ με  αριθμ.πρωτ.  Γ3B 1498/126349/12-12-2012 (ΦΕΚ 3511/B/31-12-2012) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων  ανακοινώθηκε η τροποποίηση της υπ’αριθμ.οικ.11337/Γ3Β/2365/27-05-2009 (ΦΕΚ 1146/Β/09) απόφασης του Υπουργού  Αγροτικής Αναπτ.και τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων» όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση υπ΄ αριθ. Οικ. 14924/Γ3Β/3789/23-12-10(ΦΕΚ 2231/Β/10)  .  
   Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση επιτρέπεται η εισαγωγή καθώς και η ταξινόμηση μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων –με άδεια κυκλοφορίας  από άλλη χώρα μέλος της ΕΕ, ήδη εγκεκριμένου τύπου από την Διεύθυνση Α.Ε.Ε  & Μ.Ε χωρίς κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας  μέχρι τις 31-12-2013.


 

 Date Wednesday, 20 March 2013

Αιτήσεις για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων (1 ΠΕ Κτηνιάτρων κ΄ 1 ΥΕ Εργατών) για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας κ΄ Κτηνιατρικής στο πρόγραμμα «Εξυγίανση της Κτηνοτροφίας» ξεκινά από την Παρασκευή 15-03-2013 και λήγει την Τρίτη 26-03-2013. Date Thursday, 14 March 2013

Συνάντηση του κ. Χειβιδόπουλου με τη Γενική Πρόξενο Αθηνών-Πειραιώς της Τουρκίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ


Ναύπλιο, 12.3.2013ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στα γραφεία της  Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας πραγματοποιήθηκε σήμερα εθιμοτυπική συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Αναστάσιου Χειβιδόπουλου με τη Γενική Πρόξενο Αθηνών-Πειραιώς της Τουρκίας κυρία Nurdan Altuntas, η οποία συνοδευόταν από τη Γενική Διευθύντρια στην Ελλάδα των τουρκικών αερογραμμών TURKISH AIRLINES  κυρία Gulay Ozturk.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης επισημάνθηκε και από τις δύο πλευρές ότι οι δύο χώρες συνδέονται με σχέσεις καλής γειτονίας και ότι υπάρχει κοινή επιθυμία για προώθηση των πολιτιστικών, εμπορικών, αθλητικών και οικονομικών ανταλλαγών.

Ειδικότερα ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χειβιδόπουλος επεσήμανε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου με την νέα της εκστρατεία προώθησης του πελοποννησιακού τουριστικού προϊόντος είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και να προσελκύσει τόσο τους επισκέπτες από την Τουρκία όσο και να καλύψει μέσα από συνεργασίες τις ανάγκες  γενικότερα των επιβατών της TURKISH AIRLINES.

Επίσης προσκάλεσε την Γενική Πρόξενο καθώς και τη Γενική Διευθύντρια στην Ελλάδα της TURKISH AIRLINES, στην εμπορική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στην Αργολίδα από το Επιμελητήριο Αργολίδας. Τέλος ανέλαβε τη διοργάνωση μίας ευρύτερης συνάντησης στην Τρίπολη όπου θα παρευρίσκονται ο Περιφερειάρχης κύριος Πέτρος Τατούλης και οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες  καθώς και οι αρμόδιοι ακόλουθοι της Τουρκικής Πρεσβείας, με σκοπό τη σύσφιγξη των σχέσεων και την εδραίωση νέων συνεργασιών σε συγκεκριμένους τομείς και με λεπτομερή προγραμματισμό. Τόνισε δε ότι σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, ο ίδιος θα υποστηρίξει κάθε τοπικό φορέα που θα προβεί σε ενέργειες συνεργασίας με την Τουρκία αλλά ότι και σε περιφερειακό επίπεδο θα προωθήσει την πραγματοποίηση αδελφοποίησης και ανταλλαγών με αντίστοιχες περιοχές της γειτονικής χώρας.

 Date Wednesday, 13 March 2013

Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων Υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας 2013 Ορθή Επανάληψη

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών & διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Αργολίδας ,η οποία θα παραλάβει τις προσφορές & ακολούθως θα τις κρίνει με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής των πρατηρίων του Νομού, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας για το έτος 2013.
Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ανέρχεται περίπου σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες & τετρακόσια  ευρώ (175.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Π.Ε.Αργολίδας έτους 2013.


 

 Date Monday, 11 March 2013

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ


 

Ναύπλιο, 08.03.2013


 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας σήμερα 8 Μαρτίου 2013, ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας κύριος Τάσσος Χειβιδόπουλος δηλώνει ότι η  ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή και είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας μας. Ωστόσο, συχνά παρατηρούμε την παραβίαση της ισότητας των δύο φύλων εις βάρος των γυναικών.
Χρειαζόμαστε ένα αποφασιστικό βήμα στον αγώνα για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων: πρόκειται για μία πολιτιστική, πολιτική και οικονομική μάχη, στην οποία πρέπει όλοι να λάβουμε μέρος.


 

 Date Monday, 11 March 2013

11-3-13: 5η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
Δείτε Εξυπηρέτηση Πολιτών σελίδα Ειδήσεις - Αρθρα - Δημοσιεύσεις ή
 Date Saturday, 09 March 2013

Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων Υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας 2013
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών & διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Αργολίδας ,η οποία θα παραλάβει τις προσφορές & ακολούθως θα τις κρίνει με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής των πρατηρίων του Νομού, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας για το έτος 2013.
Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ανέρχεται περίπου σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες & τετρακόσια  ευρώ (175.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Π.Ε.Αργολίδας έτους 2013.


 Date Thursday, 07 March 2013

Δελτίο Τύπου για την Κινητοποίηση του ΚΤΕΛ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Date Tuesday, 05 March 2013

Πρόγραμμα Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 Date Friday, 01 March 2013

Πρόγραμμα Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Date Tuesday, 26 February 2013

Σύσκεψη για τον δεματοποιητή των Διδύμων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύσκεψη για τον δεματοποιητή των Διδύμων.

 Date Tuesday, 19 February 2013

Μελέτη σήμανσης στην συμβολή της εθνικής οδού Κορίνθου-Άργους με την επαρχιακή οδό προς Καρυά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και ρύθμισης της  κυκλοφορίας, στην συμβολή της εθνικής οδού Κορίνθου-Άργους με την επαρχιακή οδό προς Καρυά.

 Date Monday, 18 February 2013

Απάντηση στο ρεπορτάζ της ηλεκτρονικής έκδοσης της Ενημέρωσης Πελοποννήσου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση στο ρεπορτάζ της ηλεκτρονικής έκδοσης της Ενημέρωσης Πελοποννήσου με τίτλο «Χειβιδόπουλος και Καμιζής, πέταξαν τον Σφυρή έξω από την σύσκεψη για τα απορρίμματα…».

 Date Thursday, 14 February 2013

11-2-13: 3η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
Δείτε Εξυπηρέτηση Πολιτών σελίδα Ειδήσεις - Αρθρα - Δημοσιεύσεις ή
 Date Thursday, 07 February 2013

Δελτίο Τύπου για Εναρξη Εμπλουτισμού 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Date Monday, 04 February 2013

Αποφάσεις Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Κυρώσεων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 

 Date Monday, 28 January 2013

28-1-13: 2η Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
Δείτε Εξυπηρέτηση Πολιτών σελίδα Ειδήσεις - Αρθρα - Δημοσιεύσεις ή
 Date Saturday, 26 January 2013

23-1-13: 1η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
Δείτε Εξυπηρέτηση Πολιτών σελίδα Ειδήσεις - Αρθρα - Δημοσιεύσεις ή
 Date Thursday, 17 January 2013

Mελέτη προσωρινής σήμανσης και ρύθμισης κυκλοφορίας, στη διασταύρωση των οδών Νέας Κίου – Άργους
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι:

Με την υπ’ αριθμ. 3586/13-12-2012 απόφαση, εγκρίθηκε από το τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας, μελέτη προσωρινής σήμανσης και ρύθμισης κυκλοφορίας, στη διασταύρωση των οδών Νέας Κίου – Άργους και περιφερειακής οδού Άργους, στα πλαίσια της κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΡΓΟΥΣ-ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ».

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και παράδοση του κόμβου σε χρήση (εκτιμούμενος χρόνος έξι μήνες).

Ακόμη, εξαιτίας των εργασιών που είναι σε εξέλιξη, η φωτεινή σηματοδότηση λειτουργεί σε αναλάμπουσα μορφή.

Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούνται θερμά οι διερχόμενοι οδηγοί, να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευση τους από τη συγκεκριμένη περιοχή και να ακολουθούν με συνέπεια την εργοταξιακή σήμανση που έχει τοποθετηθεί.


 

 Date Thursday, 17 January 2013

Επίσκεψη Αντιπεριφερειάρχη στο Εργοτάξιο του Κόμβου της Ν.Κίου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιτόπια επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χειβιδόπουλος στον χώρο που έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση ισόπεδου κόμβου περιφερειακής οδού Άργους με επαρχιακή οδό Άργους-Νέας Κίου».

 Date Wednesday, 09 January 2013

Επίσκεψη Κινέζικης Αντιπροσωπείας στο Ναύπλιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Αντιπεριφερειάρχης κ. Χειβιδόπουλος υποδέχτηκε σήμερα στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας αποστολή από το Νομό Jiangsu της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας με επικεφαλής τον κ. Dai Minhui, προϊστάμενο του τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Οικονομικής Διεύθυνσης της Νομαρχίας Jiangsu. Η αποστολή περιελάμβανε αξιωματούχους από το χώρο της υγείας και διοικητές νοσοκομείων του Νομού  Jiangsu. Στη συνάντηση συμμετείχε ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Πουλάς.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χειβιδόπουλος  επεσήμανε τις πρωτοβουλίες και το ενδιαφέρον του ιδίουόσο καιτου Περιφερειάρχη κ. Τατούλη για την προώθηση της συνεργασίας και των ανταλλαγώνμεταξύ Πελοποννήσου και περιφερειών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ανέφερε το πλήθος επισκέψεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και τόνισε το ενεργό ενδιαφέρον για τη δημιουργία συνεργασίας και οικονομικών σχέσεων. Στη συνέχεια τέθηκαν και από τις δύο πλευρές ερωτήματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των δομών υγείας και στις δύο χώρες και παρουσιάστηκαν αναλυτικά η διάρθρωση των δομών υγείας, οι μέθοδοι διαχείρισης και διοίκησης, οι νέοι τρόποι ελέγχου των δαπανών και της απόδοσης έργου με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων και η εξοικονόμηση πόρων με συνενώσεις και ορθολογικότερη αντιμετώπιση των οικονομικών υποχρεώσεων.

 Date Tuesday, 08 January 2013

6-1-13: 1η Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
Δείτε Εξυπηρέτηση Πολιτών σελίδα Ειδήσεις - Αρθρα - Δημοσιεύσεις ή
 Date Friday, 04 January 2013

Ανακοίνωση Στρατολογικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνωση Στρατολογικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου

 Date Monday, 10 December 2012

10-12-12: 17η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
Δείτε Εξυπηρέτηση Πολιτών σελίδα Ειδήσεις - Αρθρα - Δημοσιεύσεις ή
 Date Friday, 07 December 2012

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Αναστάσιου Χειβιδόπουλου με τον πρέσβη της Γαλλίας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στα γραφεία της  Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας πραγματοποιήθηκε σήμερα εθιμοτυπική συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Αναστάσιου Χειβιδόπουλου με τον πρέσβη της Γαλλίας κ. Jean Loup Kuhn-Delforge, ο οποίος συνοδευόταν από την επίτιμο Πρόξενο της Γαλλίας στο Ναύπλιο κ. Αικατερίνη Τζανετουλάκου.

 Date Thursday, 06 December 2012

6ο Διήμερο Βυζαντινής Και Παραδοσιακής Μουσικής
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


6ο Διήμερο Βυζαντινής Και Παραδοσιακής Μουσικής

 Date Monday, 03 December 2012

Βελτίωση ισόπεδου κόμβου στην συμβολή εθνικής οδού Κορίνθου – Άργους με επαρχιακή οδό προς Καρυά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνέντευξη τύπου στα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα παραχώρησε εχθές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χειβιδόπουλος με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του  τρίτου κατά σειρά έργου της Π.Ε. Αργολίδας που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ. Πρόκειται για το έργο «Βελτίωση ισόπεδου κόμβου στην συμβολή εθνικής οδού Κορίνθου – Άργους με επαρχιακή οδό προς Καρυά» αξίας 487.443,62 ευρώ ανάδοχος του οποίου ορίστηκε μετά τον διαγωνισμό που διενεργήθηκε η κοινοπραξία «TRANSWORLD ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ε. – ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Δ.Ε.». 
 Ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι με την ολοκλήρωση του έργου αυτού οι διελεύσεις από το σημείο αυτό θα είναι πλέον ασφαλέστερες για τους διερχόμενους οδηγούς γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας που παρουσιάζει η συγκεκριμένη διασταύρωση.

 Date Thursday, 29 November 2012

Διάλεξη Ανοιχτού Λαικού Πανεπιστημίου Ακαδημίας Πολιτών
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ακαδημία των Πολιτών, συνεχίζοντας την επιμορφωτική της δραστηριότητα, καλεί όλους όσους έχουν εγγραφεί ή ενδιαφέρονται να εγγραφούν για την παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων  «Ψυχολογία – Συμβουλευτική» και «Ψυχολογία και Κοινωνιολογία Τουρισμού» για το έτος 2012 -2013 στην πρώτη διάλεξη για εφέτος.
Η πρώτη αυτή συνάντηση με θέμα «Συντροφικότητα σε εποχή κρίσης» θα είναι μια ανοιχτή επικοινωνία με όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν και θα πραγματοποιηθεί  στο Ναύπλιο στις 26 Νοεμβρίου 2012 και ώρα  17:00 – 20:00, στην Αίθουσα του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, στο κτήριο Β’,  στο ισόγειο.
 Η διάλεξη θα δοθεί από τον πρόεδρο της Ακαδημίας Πολιτών Μυτιλήνης, Επίκουρο καθηγητή κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου κο Ευστράτιο Παπάνη.


 Date Tuesday, 20 November 2012

Συμπόσιο Υπογεννητικότητας Υπογονιμότητας Μέθοδοι Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο «Συμπόσιο Υπογεννητικότητας Υπογονιμότητας Μέθοδοι Εξωσωματικής Γονιμοποίησης» που διοργανώνει η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Γ. Ν. Άργους και η κλινική «Γένεσις Αθηνών» υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας και του Επιστημονικού Συλλόγου Μαιών-Μαιευτών Εφετείου Ναυπλίου, με την αρωγή του Δήμου Άργους-Μυκηνών και της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αργολίδας, στο Άργος. Date Monday, 19 November 2012

19-11-12: 16η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
Δείτε Εξυπηρέτηση Πολιτών σελίδα Ειδήσεις - Αρθρα - Δημοσιεύσεις ή
 Date Saturday, 17 November 2012

Βελτίωση ισόπεδου κόμβου περιφερειακής οδού Άργους με επαρχιακή οδό Άργους-Νέας Κίου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Συνέντευξη τύπου στα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα παραχώρησαν σήμερα από κοινού ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Τατούλης και ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας κ. Χειβιδόπουλος, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου «Βελτίωση ισόπεδου κόμβου περιφερειακής οδού Άργους με επαρχιακή οδό Άργους-Νέας Κίου», αξίας 987.229,11 ευρώ, ανάδοχος του οποίου ορίστηκε μετά τον διαγωνισμό που διενεργήθηκε η εταιρία «ΕΛ.Τ.Ε. ΕΠΕ».

 Date Friday, 16 November 2012

Εισαγωγή, κατοχή και διακίνηση παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το τελευταίο  διάστημα παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση  της εισαγωγής, διακίνησης και χρήσης μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφαρμάκων) από Βουλγαρία και Τουρκία  με αποτέλεσμα να καταγράφονται ήδη σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειες.
Αναφέρεται ότι σε Μακεδονία και Θεσσαλία τα παράνομα αυτά φυτοφάρμακα διακινούνται και λόγω της μειωμένης  ποιότητάς τους  προκάλεσαν ζημιές στους βαμβακοκαλλιεργητές στις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας ενώ  στην Κρήτη υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτά έχουν φτάσει στο νησί μέσω μεμονωμένων αγροτών που είτε τα προμηθεύτηκαν απευθείας από το διαδίκτυο, είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα.

 Date Wednesday, 14 November 2012

Υποβολή Αιτήσεων Εξαγοράς Τμήματος Βοσκοτόπου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4061/2012 (ΦΕΚ Α’  66/22-3-2012), οι αποκατεστημένοι κτηνοτρόφοι (με τις διατάξεις του Κτηνοτροφικού Κώδικα και του άρθρου 10 του ν. 3147/2003) ή οι νόμιμοι διάδοχοί τους, που άλλαξαν τη χρήση σε τμήμα του βοσκοτόπου σε γεωργική, έχουν το δικαίωμα να εξαγοράσουν το τμήμα αυτό, εφόσον α) έχουν την ιδιότητα του αγρότη, β) αποδεικνύουν ότι η αλλαγή χρήσης έγινε πριν την 5-6-1993, γ) εξακολουθούν να ασκούν τη γεωργική χρήση μέχρι σήμερα και δ) η επιφάνεια του ακινήτου δεν υπερβαίνει τα 60 στρέμματα.


 Date Monday, 12 November 2012

Σύσκεψη στην Π.Ε. Αργολίδας με ομάδες παραγωγών
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Π.Ε. Αργολίδας κατόπιν πρωτοβουλίας του αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας κ. Χειβιδόπουλου με ομάδες παραγωγών, εκπρόσωπους των μεταποιητών και αγρότες. Στην σύσκεψη παραβρέθηκαν ο βουλευτής Αργολίδας κ. Κοδέλας, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Κ. Πουλάς, η περιφερειακή σύμβουλος κα. Λαπαθιώτη, καθώς και κλιμάκιο του ΕΛΓΑ που έδωσε σημαντικές απαντήσεις σε ζητήματα που τέθηκαν.

 Date Thursday, 01 November 2012

Πρόσκληση Ημερίδας με θέμα Αργολίδα Αρωμα Ανάπτυξης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση Ημερίδας με θέμα Αργολίδα Αρωμα Ανάπτυξης

 Date Monday, 29 October 2012

Results 16 - 65 of 500
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

 
Ανακοινώσεις - Αρχείο 2008
 ( 133 items )

Ανακοινώσεις - Αρχείο 2007
 ( 38 items )

Ανακοινώσεις - Αρχείο 2006
 ( 4 items )

Δελτία Τύπου Γραφείου Νομάρχη
 ( 74 items )

Back
©Copyright 2006, Prefecture of Argolis | Όροι_Χρήσης
Powered by ALTEC S.A. | Developed by OTS S.A.